Czy każdy może skorzystać z kursów proponowanych na stronie cosmetology? Jakie są ewentualne wymagania?

Tak, każdy może skorzystać z kursów.

 Wyjątkiem jest Kurs Instruktora Stylizacji Paznokci , do którego niezbędna jest wiedza merytoryczna i doświadczenie zawodowe w zakresie metody stylizacji której chce się nauczać po realizacji szkolenia.

Czy szkolenia są uznawane przez pracodawców?

 Tak, natomiast szczegółowe informacje prawne zawiera poniższe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1

Przez jaki czas po realizacji szkolenia można konsultować się z instruktorem?

Na okres sześciu miesięcy otrzymuje się dostęp do materiałów i w tym czasie realizowane są konsultacje. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn zaistnieje potrzeba wydłużenia tego czasu, należy poinformować o tym biuro obsługi , wówczas administrator może wydłużyć czas dostępu do materiałów jeśli będzie taka możliwość.

Czy każdy może korzystać ze szkoleń bezpośrednich  i indywidualnych warsztatów?

Tak, każdy może zamówić wybrany kurs czy zajęcia warsztatowe , ale jedynie na terenie Trójmiasta.  Poza Trójmiastem należy kierować zapytania bezpośrednio do biura obsługi klienta lub przez formularz kontaktowy strony.

Czy zapewniamy materiały, narzędzia i kosmetyki  do szkoleń bezpośrednich?

Tak, zapewniamy materiały teoretyczne i urządzenia typu frezarka czy lampa uv oraz narzędzia wielokokrotnego użytku jeśli kursanta takich nie posiada, jak również jednorazowe narzędzia typu pilniki czy produkty higieniczne .